Etapele proiectului

Valoarea proiectului (include si alte surse atrase) : 3.519.615 lei
Valoarea contractului (sursa numai buget de stat): 2.990.000 lei
Valoarea cofinantarii: 529.615 lei
Durata proiectului: 4 ani


Etapa 1 - Cerintele referitoare la servicii si definirea acestora

Obiective:

 • Definirea cerintelor utilizatorilor, definirea specificatiilor serviciului si dezvoltarea algoritmilor.

Livrabile prevazute pentru finalul etapei:

 • Document cerinte utilizatori.
 • Document specificatii tehnice.
 • Document arhitectura serviciilor.
 • Document descrierea algoritmilor.
 • Propunere proiect DLR sau CSA.
 • Document descriere zone de interese si localizarea punctelor de masura GPS permanente.
 • Seturi de cazuri de test pentru validarea fiecarei routine.

Durata etapei: Lunile 0 - 6 ale proiectului.


Etapa 2 - Proiectarea preliminara a lanturilor de procesare ale serviciilor

Obiective:

 • Dezvoltarea serviciului preoperational si procesarea unui prim set de date.

Livrabile prevazute pentru finalul etapei:

 • Servicii preoperationale CIMS, SIMS si SMMS.
 • Algoritm de simulare TOPSAR si rezultate.
 • Produse preliminare: harti de deformatie si profile de deformare.
 • Algoritm TOPSAR coregistrare.

Durata etapei: Lunile 7 - 18 ale proiectului.


Etapa 3 - Implementarea prototipului de servicii

Obiective:

 • Rafinarea produselor deja obtinute si dezvoltarea / implementarea serviciilor prototip.

Livrabile prevazute pentru finalul etapei:

 • Scenarii pentru dezastre naturale si seismice in zona Cernavoda.
 • Profile de deformatie bidimensionale PSI.
 • Algoritm TOPSAR re-esantionare.

Durata etapei: Lunile 19 - 30 ale proiectului.


Etapa 4 - Validarea si demonstrarea serviciilor prototip

Obiective:

 • Validarea serviciilor prototip, integrarea feedback-ului de la utilizatori si pregatirea acestora.

Livrabile prevazute pentru finalul etapei:

 • Produse imbunatatite (v1).
 • Model imbunatatit de stabilitate structurala pentru centrala nucleara Cernavoda.
 • Informatii despre diferite tipuri de deformatii ale solului (v1).
 • SENTINEL 1 - interferograma si analiza statistica a acuratatei coregistrarii.

Durata etapei: Lunile 31 - 36 ale proiectului.

 


Etapa 5 - Validare finala, instruire si diseminare

Obiective:

 • Validarea finala a serviciilor prototip.

Livrabile prevazute pentru finalul etapei:

 • Prototip servicii CIMS, SIMS si SMMS.
 • Produse imbunatatite (v2).
 • Informatii despre diferite tipuri de deformatii ale solului (v2).
 • Documentatie de validare.
 • Materiale pentru training-ul utilizatorilor.

Durata etapei: Lunile 37 - 48 ale proiectului.