Conferinte, articole

M. Frunzete, A. Popescu, J. P. Barbot, "Dynamical Discrete-Time Rössler Map with Variable Delay", Computational Science and Its Applications -- ICCSA 2015, Springer International Publishing Switzerland, pp. 431-446.

Violeta Poenaru, Anca Popescu, Carmen Patrascu, Roxana Cuculici, "Assessment Of Rosia Jiu Mining Area Through TerraSAR-X New Imaging Modes", FRINGE 2015, ESRIN, Italy, March 2015.

M. Frunzete, A. Popescu, J. P. Barbot, "A Classification of Test Purposes based on Testable Properties Dynamical Discrete-Time Rossler Map with Variable Delay", ICCSA 2015, Calgary, Canada.

Stefan Florin Balan, Valentin Poncos, Delia Teleaga, Bogdan Felix Apostol, "Satellite Observations and the Mitigation of Seismic Risk", 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM, June 2015, Bulgaria.

A. Julea, T. Julea, D. Teleaga, V. Poncos, C. Ionescu, "Urban monitoring by sequential patterns extracted from multi-temporal satellite data using connectivity measures", sent to Conf. of IEEE- Geoscience and Remote Sensing Society (IGARSS), Quebec, Canada, 2014.

Carmen Patrascu, Daniela Faur, Anca Popescu, Mihai Datcu, "Class evolution data analytics from sar image time series using information theory measures", ongoing review, IEEE International Confrence on Image Processing - ICIP 2014 (article).

Florin Serban, Delia Teleaga, Sorin Constantin, Rodica Nicolae, "Critical Infrastructure Monitoring Using Earth Observation Techniques", International Symposium on Nuclear Energy (SIEN), Bucharest, 2013.

Anca Popescu, Mihai Datcu, "An analysis on the contribution of the phase component for scene class recognition in TerraSAR-X scenes", TerraSAR-X/TanDEM-X Science Team Meeting, DLR, 2013.

Anca Popescu, Mihai Datcu, Madalin Frunzete, "Complex statistics of Synthetic Aperture Radar data using high resolution TerraSAR-X images", TerraSAR-X/TanDEM-X Science Team Meeting, DLR, 2013.

Valentin PONCOS, Delia TELEAGA, Carmen PATRASCU, Mihai DATCU, "Monitoring Urban Subsidence in Bucharest City with TerraSAR-X", 5th TerraSAR-X Science Team Meeting, DLR – Oberpfaffenhofen, Germany, June 2013.

A. Julea, N. Méger, "Connectivity constraint-based sequential pattern extraction from Satellite Image Time Series", in Image and Signal Processing for Remote Sensing – SPIE Remote Sensing 2013, Dresden, Germany, September 2013.

Balan Stefan Florin, Apostol Felix Bogdan, Toma-Danila Dragos, "Complex Researches and Monitoring for the Mitigation of Seismic Risk of Bucharest Area", INSPIRE Infrastructure for Spacial Information in the European Community, Florenta , Italy, June 2013.

S. F. Balan, B. F. Apostol, D. Teleaga, D. Toma, “Case Studies of Hazard Assesment for Bucharest Metropolitan Area”, International Workshop: «Mega Earthquakes and Tsunamis in Subduction Zones–Forecasting Approaches and Implications for Hazard Assessment», Rhodes Isl., Greece, 6-8 October, 2014. ISBN 978-960-564-200-6 (extended abstract).(p: 20-21)

F. Serban, R. Nicolae, D. Teleaga, S. Constantin, “Critical Infrastructure Monitoring Using Earth Observation Techniques”, FOREN Central and Eastern Europe Energy Forum 2014

F. Serban, R. Nicolae, D. Teleaga, S. Constantin, “Monitorizarea infrastructurii critice cu ajutorul tehnicilor de observare a Pamantului pe baza datelor satelitare”, Revista Infomediu, nr. 11, noiembrie – decembrie 2014

Documentele sunt disponibile spre consultare la cerere


Etapa 1

  In urma activitatilor desfasurate in cadrul etapei 1, s-a realizat un document – raport care cuprinde urmatoarele:
 • Identificarea si descrierea potentialilor utilizatori, redactarea cerintelor tehnice initiale pentru functionarea serviciilor.
 • Realizarea unor scenarii de utilizare.
 • Descrierea serviciilor de monitorizare si inventarierea principalelor specificatii tehnice.
 • Descrierea arhitecturii principale a serviciilor de monitorizare.
 • Algoritmi pentru:
  • - Interferometrie cu Apertura Multipla (MAI);
   - Extragere de Motive Secventiale Frecvente Grupate (MSFG);
 • Prezentarea zonelor de interes si a amplasamentelor unde se vor realiza masuratori GPS si a cazurilor test pentru validarea algoritmilor MAI si GFSP si a rezultatelor preliminare obtinute.

Rezumatul raportului de activitate al etapei 1 este disponibil aici.

Raportul integral este disponibil spre consultare la cerere.


Etapa 2

  In urma activitatilor desfasurate in cadrul etapei 2, s-a realizat un document – raport care cuprinde urmatoarele:
 • Implementarea preoperationala a celor trei servicii CIMS, SIMS si SMMS, respectiv descrierea arhitecturii principale a serviciilor de monitorizare si prezentarea.
 • Descrierea tehnica a testarii si validarii metodei de extragere a Motivelor Secventiale Frecvente Grupate (MSFG sau GFSP).
 • Prezentarea produselor preliminare obtinute, si anume harti si profile de deformare pe zona orasului Bucuresti si pe zona centralei de la Cernavoda derivate din imagini satelitare.
 • Prezentarea pe scurt a misiunii SENTINEL-1 si a modurilor de achizitie, cu accent pe modul de achizitie IW (Interferometric Wide Swath Mode).

Rezumatul raportului de activitate al etapei 2 este disponibil aici.

Raportul integral este disponibil spre consultare la cerere.


Etapa 3

  In urma activitatilor desfasurate in cadrul etapei 3, s-a realizat un document – raport care cuprinde urmatoarele:
 • Testarea si validarea tehnicii MAI. Interferogramele individuale vor fi procesate cu MAI si va fi extrasa miscarea pe traiectoria longitudinala.
 • Corelarea profilelor de deformare ale traiectoriei transversale LOS PSI si ale traiectoriei longitudinale MAI-PSI cu activitatea seismica si cu hartile de risc seismic. Corelatiile intre conditiile locale si deformari in cazul orasului Bucuresti in timpul cutremurelor de grad mic si mediu.
 • Analiza LOS PSI pentru Cernavoda NPP. Analiza MAI PSI pentru Cernavoda NPP.
 • Validarea initiala. Efectuarea validarii initiale si solicitarea feedback-ului din partea utrilizatorilor pentru integrarea acestuia on prototipul serviciilor.
 • Dezvoltarea unei noi tehnici de re-esantionare care se calculeaza pentru spectrul asimetric al TOPSAR.

Rezumatul raportului de activitate al etapei 3 este disponibil aici.

Raportul integral este disponibil spre consultare la cerere.


Etapa 4

  In urma activitatilor desfasurate in cadrul etapei 4, s-a realizat un document – raport care cuprinde urmatoarele:
 • Crearea interferogramelor TOPSAR si modelarea zgomotului de faza din coregistrare si re-esantionare, avand in vedere statisticile de coregistrare masurate. Primirea seturilor de date Sentinel-1 pentru zona de interes si crearea primnelor interferograme Sentinel-1 folosid date reale.
 • Detectarea pattern-urilor temporale in profilele de faza desfasurate/nedesfasurate rezultate din analiza LOS PSI pentru Bucuresti - partea 1.
 • Anexarea la harta de microzonare a Bucuresti a noilor elemente de cercetare InSAR - partea 1.
 • Implementarea prototipului CIMS, SIMS si SMMS - partea 1.
 • Validarea masuratorilor PSI cu masuratorile existente de nivelare. Profilele de deformare PSI vor fi comparate cu un numar mare de informatii auxiliare existente la zona de test Cernavoda NPP. Integrarea masuratorilor PSI in modelele de strabilitate structural.
 • Diseminarea rezultatelor.

Rezumatul raportului de activitate al etapei 4 este disponibil aici.

Raportul integral este disponibil spre consultare la cerere.


Etapa 5

  Disponibil in 2016.